Apel Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych do Prezydenta RP i Prezesa Rady Min. w sprawie działań Państwa w zakresie ochr. zdr. w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy apel Prezesów samorządów zawodów medycznych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

Treść Apelu (Kliknij…)