Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie oddawania krwi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z eskalacją konfliktu w Ukrainie
i w trosce o zapewnienie pomocy ofiarom tego konfliktu zbrojnego zwraca się do
Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz przedstawicieli innych
zawodów medycznych oraz studentów kierunków medycznych z prośbą o oddawanie
krwi.

Rozwój zdarzeń w Ukrainie wskazuje, że należy się niestety spodziewać
wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki.

pa002-22-VIII (kliknij aby otworzyć)