Apel Prezydium NRL do władz publicznych

Apel Nr 9/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 13 marca 2020 r.

do władz publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do władz publicznych o niezwłoczne:

  • zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez doposażenie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej;
  • umożliwienie niezwłocznego wykonania personelowi medycznemu testów na obecność koronawirusa;
  • zapewnienie równego traktowania w powyższym zakresie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • udzielenie podmiotom leczniczym zmuszonym do zawieszenia działalności wsparcia
    i objęcie ich działaniami osłonowymi na zasadach takich, jak przewidywane są dla przedsiębiorstw, wobec których wydaje się nakaz zawieszenia działalności;
  • w przypadku zawieszenia udzielania świadczeń gwarantowanych – zaliczkowanie wynagrodzenia tych podmiotów przez czas niezbędnego zawieszenia udzielania świadczeń.

    ZASTĘPCA SEKRETARZA                                                      PREZES

      Artur Drobniak                                                                                    Andrzej Matyja