Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2022 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw (druk 2768)