Apel Prezydium ORL w sprawie podjęcia działań prawnych w celu zmniejszenia dynamiki rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19