Apel samorządów zawodów medycznych do Premiera RP z 1 kwietnia 2020 r