Apel Wojewody Podkarpackiego – Dębica

Koleżanki i Koledzy.

Na prośbę Wojewody Podkarpackiego poniżej przekazuję korespondencję w spr. pilnej potrzeby dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii:

W związku z pismem z dnia 23 października 2020 r. Pani Julitty Garbal-Sawki – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, przesłanym do Wojewody Podkarpackiego, w sprawie skierowania lekarzy anestezjologów do pracy w wyż. wym. podmiocie leczniczym, stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Izby zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania w ZOZ w Dębicy, z siedzibą: ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica.

Po uzyskaniu informacji dot. personelu medycznego, który wyraża zgodę na wsparcie kadrowe Szpitala w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS- CoV-2 w świetle wyż. cyt. przepisu, proszę o niezwłoczne przekazanie zebranych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną proszę o przekazanie ww. zgłoszeń drogą mailową na adres s@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarskiego, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Liczę na pozytywny odzew tych Członków Izby, którzy mogą podjąć się tego zadania.

WOJEWODA PODKARPACKI
( – )

Ewa Leniart