Apel Wojewody Podkarpackiego – Rzeszów

W związku z pismem z dnia 4 listopada br. Pani Barbary Rogowskiej – Dyrektora Klinicznego Szpitala Nr 2 w Rzeszowie, przesłanym do Wojewody Podkarpackiego,
w sprawie skierowania 4 lekarzy anestezjologów do pracy w wyż. wym. podmiocie leczniczym, stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie lekarzom anestezjologom zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania w KSW Nr 2, z siedzibą: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

Po uzyskaniu informacji dot. personelu medycznego, który wyraża zgodę na wsparcie kadrowe Szpitala w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w świetle wyż. cyt. przepisu, proszę o niezwłoczne przekazanie zebranych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną proszę o przekazanie ww. zgłoszeń do
13 listopada br., drogą mailową na adres s@rzeszow.uw.gov.pl, a także o ich dalsze sukcesywne dosyłanie urzędowi po tym terminie wraz z napływaniem kolejnych deklaracji.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarskiego, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Liczę na pozytywny odzew środowiska medycznego i pomoc w tak trudnej dla wszystkich sytuacji.

WOJEWODA PODKARPACKI

                                                                 ( – )

                                                                 Ewa Leniart