Apel Wojewody Podkarpackiego – Sanok

Koleżanki i Koledzy.

Na prośbę Wojewody Podkarpackiego poniżej przekazuję korespondencję w spr. pilnej potrzeby dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii:

W związku z pismem z dnia 19 października br. Pana Grzegorza Panka – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, przesłanym do Wojewody Podkarpackiego, w sprawie skierowania lekarzy i pielęgniarek do pracy w wyż. wym. podmiocie leczniczym, stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Izby zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania w SPZOZ w Sanoku, z siedzibą: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

Po uzyskaniu informacji dot. personelu medycznego, który wyraża zgodę na wsparcie kadrowe Szpitala w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w świetle wyż. cyt. przepisu, proszę o niezwłoczne przekazanie zebranych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną proszę o przekazanie ww. zgłoszeń drogą mailową na adres s@rzeszow.uw.gov.pl

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska lekarskiego, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Proszę w związku z tym o zwrócenie uwagi na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Liczę na pozytywny odzew tych Członków Izby, którzy mogą podjąć się tego zadania.

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart