PRAKTYKA LEKARSKA

Instrukcja rejestracji praktyk zawodowych

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 1 kwietnia 2013 r. lekarz, lekarz dentysta nie może zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru składając dokumentację w postaci papierowej.

Wszelkie czynności wykonuje się poprzez stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl )

Zanim lekarz będzie mógł złożyć wniosek w ten sposób musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jest on potrzebny, żeby wypełniony wniosek mógł być zweryfikowany przez właściwą Izbę Lekarską.

Rejestracja w RPWDL:

 • wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl/ )
  • wybieramy opcje ZALOGUJ SIĘ

Logowanie następuje przez Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) wpisując login i hasło do SMK lub przez login.gov.pl ( EPUAP)

Następnie

lekarz który po raz pierwszy rejestruje praktykę – po zalogowaniu do portalu RPWDL wybiera z menu (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki”.

lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową) i chce dokonać aktualizacji swojej księgi, żeby móc pracować w systemie musi jednorazowo uzyskać tzw. uprawnienia do ksiąg ( wypełniają wniosek o nadanie uprawnień) natomiast lekarzy mieli już nadane uprawnienia a zmieniają tylko formę logowania – po wejściu na swoje konto muszą wcisnąć polecenie migruj uprawnienia.

Po nadaniu uprawnień należy zalogować się ponownie w portalu RPWDL, wybierać z menu (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o zmiany” (prawy dolny róg) i zaktualizować swoją księgę (dodać nowe miejsca działalności, wykreślić nieaktualne dane, zawiesić praktykę itp.)

Przed składaniem jakiegokolwiek wniosku prosimy o zapoznanie się ze spisem załączników wymaganych przy rejestracji danej formy praktyki dostępnym na naszej stronie internetowej  pod linkiem: https://oilkrakow.pl/category/jak-zarejestrowac-lub-zmienic-praktyke-lekarska/

Uwaga! Wniosek bez załączników wraca do lekarza nie rozpatrzony.

Załączniki

Rejestracja gabinetu – we wniosku zaznaczamy kod 98 (indywidualna) lub 99 (specjalistyczna)

 1. Wniosek elektroniczny
  2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 118 zł – wpis do rejestru
  – 59 zł – zmiana wpisu w rejestrze

  3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Wykreślenie gabinetu z rejestru wymaga wypełnienia oświadczenia dotyczącego miejsca przechowywania dokumentacji medycznej: (załącznik) i załączenie go do elektronicznego wniosku.

Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania “wizyty domowe”  kod 95 (indywidualna) lub 96 (specjalistyczna):

 1. Wniosek elektroniczny
  2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 118 zł – wpis do rejestru
  – 59 zł – zmiana wpisu w rejestrze

  3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego kod 93 (indywidualna) lub 94 (specjalistyczna):

 1. Wniosek elektroniczny
  2. Skan pierwszej strony umowy z podmiotem leczniczym lub promesa zawarcia takiej umowy
  3. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 118 zł – wpis do rejestru
  – 59 zł – zmiana wpisu w rejestrze

  4. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Opłaty za rejestrację praktyki dokonywać można codziennie w kasie izby w godzinach pracy Biura OIL, bądź na numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A.
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

Ważne!

Przypominamy, że:
1. Wniosek o wpis do rejestru wypełnia lekarz, który:
– dopiero rozpoczyna po raz pierwszy praktykę
– ma zarejestrowaną praktykę na terenie jednej  izby lekarskiej ale chce rozpocząć prowadzenie praktyki na terenie innej izby
2. Wniosek o wpis zmian w rejestrze wypełnia  lekarz, który:
– chce zmienić adres istniejącej praktyki
– chce dopisać dodatkowy adres prowadzenia praktyki
– chce dopisać dodatkową formę prowadzenia praktyki np. ma praktykę w miejscu wezwania a chce dorejestrować jeszcze praktykę w zakładzie leczniczym
– chce np. zmienić zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, telefon do praktyki, przekształcić praktykę z indywidualnej na specjalistyczną, poinformować, że zmieniła się nazwa zakładu leczniczego, chce zmienić adres do korespondencji, chce zawiesić praktykę lub wykreślić tylko jeden z adresów
3. Wniosek o wykreślenie z rejestru wypełnia lekarz, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

Wniosek-rezygnacja-Wzór