biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dedykowane ubezpieczenia zawodowe PZU SA dla Członków OIL w Krakowie

W wyniku inicjatywy podjętej przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, Członkowie Izby mają możliwość skorzystania z dedykowanego programu ubezpieczeń zawodowych, w którym ochronę zapewnia PZU SA.

Od 1 grudnia 2021 r. program ten dostępny jest na oil.med.pl/krakow w nowej odsłonie pod względem zakresu ochrony, składek oraz zniżek za bezszkodową kontynuację ubezpieczeń OC.

 

Program ubezpieczeń PZU SA obejmuje:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty, które pokrywa także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
  • Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty pokrywające roszczenia pacjentów nawet do 4.000.000 PLN, które działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem ww. obowiązkowego OC
  • Ubezpieczenie NNW wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji zawodowej ubezpieczonego na ryzyko HIV/WZW lub naruszenia jego nietykalności cielesnej
  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obejmujące refundację kosztów ochrony interesów prawnych w związku z wykonywanym zawodem lekarza lub lekarza dentysty w dwóch dedykowanych wariantach ochrony
  • Ubezpieczenie utraty dochodu zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, jak również całkowitego trwałego inwalidztwa lub śmierci
  • Roczne ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer dostępne w wariantach indywidualnym oraz rodzinnym, które obejmują zakresem cały świat
  • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO, które chroni m.in. przed skutkami ataków hakerskich i konsekwencjami naruszenia przepisów dotyczących prywatności, w tym RODO

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym ogólne warunki ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony, jak również możliwość ubezpieczenia online dostępne są pod adresem: oil.med.pl/krakow

 

Jeżeli chcesz się ubezpieczyć lub masz pytania, skontaktuj się z Panią Krystyną Trela:

a) osobiście w OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a, piętro 2, pokój nr 2.13

b) telefonicznie: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18 lub

c) mailowo: k.trela@hipokrates.org