twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dostosowanie pracy biura Izby do sytuacji epidemicznej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 16 marca 2020r. – do odwołania, w związku z sytuacją epidemiczną, wprowadzamy w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie obsługę z pominięciem kontaktu osobistego.

Nasza izba nie przestaje działać.

Załatwianie spraw będzie możliwe elektronicznie, korespondencyjnie i telefonicznie.

Od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

W pilnych sprawach możliwa będzie wizyta w biurze OIL.

Aby nie dopuścić do gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób, prosimy o wcześniejsze umówienie się z poszczególnym działem Izby na konkretny dzień i godzinę.

email: biuro@oilkrakow.org.pl

tel: 500 379 375

kontakt drogą elektroniczną poprzez system RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl 

(szczegółowa instrukcja pod linkiem
http://oilkrakow.pl/category/praktyka-lekarska/jak-zarejestrowac-lub-zmienic-praktyke-lekarska/
mail: praktyki@oilkrakow.org.pl 

tel: 500 378 864 

mail: rejestr57@hipokrates.org 

tel: 500 378 914

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów o przyznanie PWZ na staż podyplomowy drogą pocztową. W przypadku składania dokumentów osobiście (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   tel. 12 6191716 lub 500 378 914  e-mail: rejestr57@hipokrates.org winny być skompletowane w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Dla lekarzy ubiegających się o zaświadczenia unijne wzór wniosku wraz z numerem konta znajduje się pod adresem: http://oilkrakow.pl/category/zaswiadczenia-do-ue/

Wszystkie informacje nt. stażu pod linkiem :
http://oilkrakow.pl/category/staz-podyplomowy/

mail: a.chuchmacz@hipokrates.org 

tel: 500 378 864 

Dyżury w ramach konsultacji telefonicznej lub mailowej codziennie w godz. 13-15.

mec. Tomasz Huber  mail: tomasz.huber@oilkrakow.org.pl                 tel. 500 379 120

mec. Tomasz Pęcherz  mail: tpecherz@kancelariacpp.pl                       tel. 602 227 627

mec. Anna Gut    mail: a.gut@hipokrates.org                                     tel. 500 379 215

Odwołaniu ulegają wszelkie czynności procesowe z udziałem stron i świadków zaplanowane na okres od dnia 15 marca 2020 do 11 kwietnia 2020 r.

Do odwołania wstrzymuje się także przyjęcia stron, jak również możliwość przeglądania akt postępowań.
mail: kancelariaoroz@gmail.com,

tel: 731 906 111

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 . Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) 

 

§ 1.

 

Wstrzymane zostają do odwołania wysyłki wszystkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe z wyłączeniem pism w sprawach pilnych, nie dotyczy to spraw, w których wskazane pisma już zostały wysłane.

 

§ 2.

 

Wstrzymuje się do odwołania procedurę przekazywania akt sprawy ze środkami odwoławczymi Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu, poza sprawami pilnymi.

§ 3.

 

Odwołanie wszelkich zaplanowanych posiedzeń OSL w Krakowie. Nowe terminy posiedzeń zostaną wyznaczone niezwłocznie po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

mail: ksztalcenie57@hipokrates.org

tel: 733 568 999

Dokumenty dotyczące rejestracji szkoleń organizowanych przez podmioty prowadzące kształcenie podyplomowe lekarzy można kierować pod ww. adres e-mail.

Dokumenty (zaświadczenia, dyplomy, itp.) do rozliczenia punktów edukacyjnych należy przesłać pocztą na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
lub zeskanowane mailem na adres: ksztalcenie57@hipokrates.org

Aktualności dla stomatologów na stronie http://oilkrakstom.pl/

mail: k.trela@hipokrates.org

tel: 502 382 051

mail: skladki57@oilkrakow.org.pl

tel: 500 378 806, 500 379 864

Kalkulator kont indywidualnych do opłacania składek pod linkiem:  http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil57/tematy/finanse/rachb

Formularze oświadczeń o nieosiąganiu lub osiąganiu przychodów znajdują się na stronie internetowej http://oilkrakow.pl/category/skladki-czlonkowskie/

W tym czasie pozostaje zamknięta.

Opłaty za składki prosimy uiszczać za pomocą przelewu tradycyjnego na indywidualne konta.

Indywidualne konto pod linkiem http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil57/tematy/finanse/rachb

KSIĘGOWOŚĆ (wypłaty zapomóg losowych, płatności faktur)

mail: ksiegowosc57@hipokrates.org

tel: 12 619 17 15

Zapomogi losowe, becikowe

mail: k.trela@hipokrates.org

tel: 502 382 051

Brak możliwości osobistego dostarczania i odbioru dokumentów.

mail: a.krawczyk@hipokrates.org

tel. 601 48 52 37

Odwołuje się wszystkie zaplanowane spotkania (Zebranie Klubu, spotkanie brydżystów)

mail: oil.slusarczyk.anna@gmail.com

tel: 505 305 919

Młodzi Lekarze: mail: a.chuchmacz@hipokrates.org         tel: 500 378 864 

Komisja Etyki Lekarskiej: mail: praktyki@oilkrakow.org.pl         tel: 500 378 864 

Rzecznik Praw Lekarza: mail: praktyki@oilkrakow.org.pl                         tel: 500 378 864 

mail: redakcja@oilkrakow.org.pl  

tel: 504 221 577

W sprawach związanych z publikacją informacji, ogłoszeń, reklam itp. prosimy o kontakt mailowy.

W tym czasie także BIURA DELEGATUR będą funkcjonować w systemie teleinformatycznym.

Nowy Sącz: mail: nowy.sacz@hipokrates.org  tel.  668 104 193, 512 154 373

Krosno: mail:  krosno@hipokrates.org  tel. 603 493 771, 696 901 376

Przemyśl: mail: przemysl@hipokrates.org    tel. 660 295 694, 605 488 244

UBEZPIECZENIE PZU:
DEDYKOWANY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA LEKARZY OIL W KRAKOWIE

Każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia UTRATY DOCHODU, które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, wynikającej z zachorowania na KORONAWIRUSA – szczegóły w ulotce.
Obowiązkowe  i dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza, lekarza dentysty obejmuje również szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także szkody  będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w wyniku przeniesienia choroby zakaźnej, w tym koronawirusa.

Szczegółowe informacje w sprawie ubezpieczeń udziela:
Krystyna Trela
tel: 502 382 051
mail: k.trela@hipokrates.org

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przypominamy o dedykowanej platformie internetową wyłącznie dla Członków Izby https://oil.med.pl/krakow/, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu.

Cały proces odbywa się w pełni on-line – https://oil.med.pl/krakow/

UBEZPIECZENIA UNIQA i PZU:

kontakt do pracowników Przedstawicielstwa w Krakowie:

Tomasz  Skopek : 601 412 747

Lesław Dziedziński: 601 414 670

Ubezpieczenie  grupowe program Hipokrates2

oraz ubezpieczenie w TU INTER Polska: mail: j.dejewska@hipokrates.org

UBEZPIECZENIE INTER Polska S.A.:
tel. 507 006 710
 
 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną jest możliwość zawarcia ubezpieczenia on-line bez wychodzenia z domu i podpisywania polisy.
 
 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:

T.U. Inter Życie S.A.

Nationale Nederlanden T.U. Na Życie

mail: weronikamondry@tlen.pl

tel. 500 069 616

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mail: iod@oilkrakow.org.pl
tel: 602 782 551