O izbie

dr n.med. Kazimiera Jakób-Doleżal – wspomnienie

Kazimiera Jakób -Doleżal urodzona we Lwowie 6.07.1930 roku.

Razem z rodzicami podzieliła losy wielu Polaków, którzy pozostawili wszystko na Wschodzie.

Od czasu przesiedlenia swoje życie związała z Krakowem.

Już jako uczennica Liceum w Krakowie zarabiała robiąc zdjęcia aby pomóc finansowo swojej matce. Rok po przesiedleniu straciła w tragicznej śmierci ojca i obie z mamą pozostały bez środków do życia. Matka zostawiła cały rodzinny majątek na Wschodzie.

Na 3 roku studiów będąc świetną studentką i Starościną Roku została asystentką w Klinice Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie pracowała do 1964 roku, W tym też roku została zatrudniona w nowo budowanym Instytucie Pediatrii w Krakowie, gdzie pracowała 35 lat jako stomatolog i przez wiele lat prowadziła ćwiczenia ze studentami Akademii Medycznej w zakresie stomatologii dziecięcej. Była autorką i współautorką licznych prac naukowych; wychowała i nauczyła wielu specjalizujących się lekarzy stomatologów. Była doskonałym, oddanym pacjentom lekarzem. Pamiętam jak chodziłyśmy ulicami Krakowa a pacjenci kłaniali się Mamie, wówczas mówiła : wiesz nie pamiętam nazwiska tego pana lub pani ale dokładnie wiem w którym zębie ostatnio zakładałam mu plombę.

Była osobą pełną energii i empatii. Jako dawna Starościna roku organizowała spotkania rocznicowe byłych studentów swojego rocznika.

Działała wiele lat w Izbach Lekarskich, była członkiem Stomatologicznych Towarzystw Naukowych, a także Towarzystwa Miłośników opery ARIA w Krakowie.

Jako Najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia przekazała nam miłość i szacunek dla ludzi oraz siebie samego, głód wiedzy, radość życia, mądrość postępowania. Miała zawsze otwarte serce i chęć pomocy bliźniemu. Była zarazem mocna i wrażliwa, wymagająca i ciepła.

Kochana będzie nam Ciebie bardzo brakowało