biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Instrukcja zakupu polisy online na stronie www.oil.mentor.pl

Ubezpieczenia online Poniżej znajdą Państwo instrukcję nabycia z poziomu strony www.oil.mentor.pl następujących ubezpieczeń PZU SA: obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty, dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków + HIV / WZW, ubezpieczenie OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia.