biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Interna Szczeklika w języku ukraińskim

Dzięki współpracy z Wydawnictwem „Medycyna Praktyczna” Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie dysponuje egzemplarzami podręcznika Interna Szczeklika w języku ukraińskim („Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини”).

Zainteresowane osoby zapraszamy po bezpłatny odbiór do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11a – I piętro, sekretariat.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie niniejszej informacji wśród lekarzy z Ukrainy

.