Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Odpowiedź ZUS w sprawie: Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (plik doc 92kb)

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Wniosek+odroczenie_uproszczony/645ff079-375a-31e1-e39a-73e6199690f5

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące. https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Jak+elektronicznie+wys%C5%82a%C4%87+wniosek+o+odroczenie+terminu+p%C5%82atno%C5%9Bci+sk%C5%82adek….doc/1f5d1366-0c1f-b74f-1b47-a9b0dd9c80a0

Wypełniony i podpisany Wniosek o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące można też złożyć w skrzynce dostępnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/adres+e-mail+oddzia%C5%82%C3%B3w.xls/daf17bd7-8a8a-72bb-bd30-f9b53b1a3526 i na tej podstawie udzielimy ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej placówce ZUS lub przesłać pocztą.

WAŻNE!

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu  epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać wsparcie w wypełnianiu dokumentów zachęcamy do kontaktu z doradcami ds. ulg i umorzeń https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

Kontakt mailowy: wiadomości mailowe w tej lub innych sprawach należy kierować na adres cot@zus.pl

Kontakt telefoniczny: ZUS uruchomił 3 dodatkowe linie tematyczne pod nowymi numerami telefonów.

Pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15:

  • tel.  22 290 87 01 

– obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

– obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

  • tel.  22 290 87 02 – obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców
  • tel.  22 290 87 03 – obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej