Komentarz w sprawie nieprawdziwych informacji dot. korespondencji z Wojewodą

Koleżanki i Koledzy! 
W związku z pojawiającymi się w Internecie pogłoskami informuję, iż Wojewoda Małopolski nie otrzymał ani ode mnie, ani z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie absolutnie żadnej korespondencji, żadnej odpowiedzi na skierowany do samorządów lekarskich apel o większe zaangażowanie lekarzy przy bezpośrednim zwalczaniu pandemii COVID-19.
Jedyną reakcją na prośbę Wojewody było przekazanie tego apelu bezpośrednio do lekarzy Delegatów naszej Izby oraz zamieszczenie go na stronie internetowej OIL w Krakowie. Sugestie, jakoby OIL czy też ja osobiście wymienialiśmy z Wojewodą korespondencję w tej sprawie, czy też proponowaliśmy jakiekolwiek rozwiązania, są całkowicie nieprawdziwe.
Mając powyższe na uwadze, zastrzegam możliwość podjęcia kroków prawnych w stosunku do osób rozpowszechniających nieprawdziwe informacje i szkalujących Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie i mnie osobiście.

Robert Stępień