Komunikat dot. prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

Poniżej zamieszczamy komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej dot. prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.