O izbie

Komunikat i życzenia

Drogie Koleżanki i Koledzy,

z ogromnym żalem informuję, że Spotkanie Opłatkowe – tak cenione i z radością przeżywane przez nas, a dla niektórych z nas będące namiastką Świąt – w tym roku również nie odbędzie się.

Mam nadzieję że będzie to już ostatni raz.

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością, nadzieją, i wspólnie śpiewanych i słuchanych polskich kolęd, oraz lepszego i szczęśliwego Nowego Roku.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiając. Do spotkania w styczniu.

Przewodnicząca Klubu Lekarza Seniora

dr n. med. Józefa Marjańska-Radziszewska