Komunikat OKW w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza przystąpiła do organizacji wyborów samorządowych IX kadencji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. W dniu 20 stycznia 2021 r. Okręgowa Rada Lekarska ustaliła liczbę lekarzy uprawnionych do wybory jednego delegata (50) oraz minimalną (50) oraz maksymalną (900) liczebność rejonów wyborczych. Do 24 lutego ustalone zostaną i przedstawione ORL rejony wyborcze. Do tego czasu OKW przyjmować będzie wnioski o utworzenie rejonu wyborczego. W zakładce wybory zamieszczamy wzór takiego wniosku, który należy wydrukować i tylko pod takim wnioskiem (jednostronicowym) zbierać podpisy lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski można składać w siedzibie izby do 22.02.2021r.

Do 15 kwietnia br. planujemy opublikowanie listy członków rejonów wyborczych na IX kadencję. Od momentu opublikowania tych list, przez okres jednego miesiąca, będzie możliwość dokonania ewentualnych zmian rejonu wyborczego indywidualnie przez lekarza – lekarza dentystę.

Do końca maja planujemy publikację ostatecznych list członków rejonów wyborczych, które to będą obowiązywała przez okres IX kadencji.

W miesiącu czerwcu planujemy przeprowadzenie wyborów.

Z uwagi na pandemię apelujemy o głosowanie droga korespondencyjną, a głosowanie przy urnie, które z racji zapisów ustawy musi mieć miejsce, ograniczyć do minimum.

Prosimy o śledzenie zakładki „wybory”,  w której publikować będziemy wszelkie informacje wyborcze.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Mariusz Janikowski