Komunikat Przewodniczącego Komisji Sportu NRL

Przewodniczący Komisji Sportu

Okręgowych Rad Lekarskich

         Uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o przesyłanie sprawozdań z odbytych w 2020 roku imprez sportowo-turystycznych ( informacje o liczbie uczestników w tym lekarzy, kosztach organizacyjnych, przeznaczeniu dofinansowania z NRL itd.). Będzie to warunek przyznania dofinansowania z NRL poszczególnym imprezom organizowanym w 2021 roku. Jeżeli impreza nie odbyła się z powodu pandemii proszę o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.

         Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie i przesłanie na mail : m.kedzierski@hipokrates.org  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2020 roku:

1. kandydatur (wraz z uzasadnieniem) z poszczególnych izb lekarskich do tytułu:

– „Najlepszy Lekarz Sportowiec 2020 roku” – jeden lekarz i jedna lekarka

– ”Najlepszy Debiut 2020 roku” – jedna osoba

 – „Najlepsza Drużyna 2020 roku” – jedna drużyna

– „Wyróżnienie Specjalne 2020 roku” – jeden lekarz i jedna lekarka

2. wykazu organizowanych w 2021 roku imprez o charakterze regionalnym i Mistrzostw Polski a w przypadku imprez ogólnopolskich z propozycją wysokości dofinansowania z NRL oraz refundacją medali, wg załączonego formularza (Proszę o podanie dokładnej liczby medali w sztukach, medale przyznawane będą tylko zawodom w randze Mistrzostw Polski).  

( po przesłaniu w.w. sprawozdań i zgłoszeń proszę o kontakt telefoniczny: 22 559-13-36 celem potwierdzenia, że dokumenty dotarły do adresata).

Uprzejmie proszę o zamieszczenie powyższego komunikatu na stronie internetowej Waszej Izby oraz przekazanie go na ręce Przewodniczących Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz organizatorów zawodów.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

dr med. Jacek Tętnowski

Przewodniczący KS NRL