Komunikat w sprawie środków ochrony indywidualnej

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wpłynęło blisko 11 tysięcy wniosków o przekazanie środków ochrony osobistej, podarowanych przez Fundację Lekarze Lekarzom, a zakupionych dzięki  wsparciu finansowemu Kulczyk Foundation. Materiały te dedykowane są pracownikom ochrony zdrowia i przekazane zostaną placówkom leczniczym – szpitalom, przychodniom, gabinetom, niezależnie od formy ich prowadzenia.

Zgodnie z założeniem, blisko połowę środków ochrony otrzymają szpitale. Pozostałe rozdzielimy między czynnych zawodowo lekarzy, którzy się do nas zgłosili. Niestety, choć dar ten ogromny, nie starczy, by zaspokoić wszystkie, czy nawet najpilniejsze potrzeby. Dlatego też nasza Izba we własnym zakresie, na wolnym rynku, dokupuje część niezbędnego sprzętu.

W wyniku podziału dla indywidualnych praktyk przypada więc 10 szt. maseczek chirurgicznych, 10 szt. maseczek ffp2, jedna przyłbica i 0,3 gogli, ale – oczywiście – dzięki zakupom Izby gabinetom przekażemy po jednej parze gogli. Podmioty lecznicze otrzymają proporcjonalnie wszystkie środki.

Rozumiemy Państwa niepokój czy nawet zniecierpliwienie, lecz przy takiej skali wyzwania prosimy o spokojne oczekiwanie. Każdy lekarz, który przesłał do nas wniosek, otrzyma drogą mailową powiadomienie, kiedy może się zgłosić po odbiór przyznanych środków ochrony. To musi chwilę potrwać, lecz liczymy na zrozumienie. Choćby z powodu pandemii, nie jesteśmy w stanie obsłużyć Państwa w ciągu kilku dni. Musimy tę procedurę rozłożyć w czasie, lecz robimy wszystko, co w naszej mocy, by ten czas był możliwie jak najkrótszy.

Prezes Robert Stępień