KOMUNIKAT w sprawie wydawania zaświadczeń zwalniających pacjentów z obowiązku zakrywania ust i nosa

Wprowadzony z dniem 10 października 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej z powodu drugiej fali epidemii COVID-19 wzbudził duże zaniepokojenie wśród pacjentów, którzy domagają się natychmiastowego wystawienia zaświadczenia zwalniającego ich z tego obowiązku.

Nie ma podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń chorym np. na astmę, choroby płuc czy też choroby serca.

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, u których potwierdzone zostały całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz mające trudności z samodzielnym zakryciem lub odkryciem ust lub nosa.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień