biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Komunikat ws. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

Szanowni Państwo,

na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi przesyłamy linka do komunikatu Ministerstwa Zdrowia ws. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

W kwestii lekarzy i lekarzy dentystów, resort rozróżnia trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL