twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Komunikat

Na stronie internetowej WSSE w Krakowie w zakładce DZIAŁANIA-NADZÓR SANITARNY -HIGIENA RADIACYJNA znajduje się zmodyfikowany wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, który uwzględnia użytkowanie aparatu rtg  poza medyczną pracownia rentgenowską.

https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/promieniowanie/