Kształcenie

Kurs

Kurs ILS (Immediate Life Support) – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia- Termin Odwołano

Jednodniowy kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 50 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 8
Termin:  21.03.2020 r. (godz. 08.00-16.00) Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org