List do Wojewody Małopolskiego i Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie pilnych działań

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wystosował list do Wojewody Małopolskiego i Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do stworzenia warunków, które umożliwią w najbliższym czasie zapewnienie pacjentom koniecznych świadczeń zdrowotnych.