biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

O izbie

Majówka Lekarzy z Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie lekarskiej w Krakowie

Coroczna Majówka Lekarzy z Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie lekarskiej w Krakowie odbędzie się dnia 11.06.2022.
Wyjazd spod „Domu Turysty” o godzi. 8 rano. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do dnia 8.06.2022 u dr Marjańskiej tel.  515 100 456.