biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Międzynarodowa Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy pod  hasłem „Odkryte na nowo”

Międzynarodowa

Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem

„Odkryte na nowo”

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  kolejna                o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy, tym razem  pod  hasłem – „Odkryte na nowo” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  Konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych.

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  10 października  br. 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się  23  października  2022  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  28  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.

 

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Dyrektor Biura  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi,

tel.  (0 42) 683 17 01

 

Międzynarodowa  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem

„Odkryte na nowo”

Regulamin  Konkursu

 1. Organizatorem imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej            w Łodzi.
 2. Impreza ma  charakter  międzynarodowy.
 3. W konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z Polski  i  z 
 4. Udział w  konkursie  jest  bezpłatny.
 5. Przyjmujemy zdjęcia  przesłane:
 • drogą elektroniczną  na  adres  mailowy:  kultura@oil.lodz.pl
 • na nośnikach  danych  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  Czerwona  3,  93-005  Łódź, z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
 1. Każdy uczestnik  konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  6  zdjęć.
 2. Fotografie mogą  być  wykonane  w  dowolnej 
 3. Przyjmujemy zdjęcia w formacie Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna –  30 cm x 45 cm.
 4. Organizator zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  konkursu  zdjęć              o  niskiej  jakości.
 5. Do zgłoszonych fotografii  prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię            i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych 
 6. Przystąpienie do  konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne                      z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych 
 7. Fotografie oceni profesjonalne  Jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Międzynarodowej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu                  23  października  2022 
 8. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym                 i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają 
 9. Organizator zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć      w  materiałach  promujących  Międzynarodową  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy       w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie 
 10. Przystąpienie do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów zdjęć  powyższego