Nowa Grupa Balinta

Zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów do uczestnictwa w Grupie Balinta.

W Katedrze Psychoterapii CM UJ przy ulicy Lenartowicza 14 w Krakowie rusza

nowa Grupa Balinta

prowadzona przez psychologa z uprawnieniami do prowadzenia grup Balinta,

 panią mgr Jolantę Jocz

Grupa pomaga zrozumieć przeżycia wynikające z kontaktu lekarza z pacjentem

i odbarcza od nadmiaru emocji powstających w  pracy z pacjentami.

W grupie są  obecnie dwa wolne miejsca.

Zachęcamy do kontaktu z prowadzącą pod tel. 600 993 775