ODBIÓR dokumentów w celu odbycia stażu podyplomowego

Uprzejmie informujemy, że

– odbiór praw wykonywania zawodu  w celu odbycia stażu podyplomowego ( dla osób które złożyły dokumenty do dnia 24 sierpnia 2021 r.)  rozpocznie się od   7 września b.r. ( wtorek) w godzinach   9.30-14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A.

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego   odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:

7 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-J

8 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od K-Ł

9 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od M-R

10 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od S-Ż

Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów wraz z kopiami suplementów oraz deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia OC. ( informacje: https://oilkrakow.plprogram-ubezpieczeniowy-dla-stazystow/ )

Lekarze, którzy z  przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym  terminie prosimy o kontakt mailowy:  rejestr57@hipokrates.org

Absolwenci,  którzy składali dokumenty w delegaturach Izby, prosimy o kontakt z właściwą Delegaturą celem ustalenia odbioru dokumentów na staż.

–  o wynikach rekrutacji na staż (  przyznanego miejsca odbywania stażu) informować  będziemy również od 7 września b.r.  telefonicznie lub mailowo ( tel.  500 378 864, a.chuchmacz@hipokrates.org ).

Skierowania na staż i książeczki stażowe  ( odbiór tylko osobisty) będą wydawane w takim samym porządku jak prawa wykonywania zawodu ( patrz wyżej).

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki, dezynfekcji rąk i posiadania własnego długopisu.