Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programów polityki zdrowotnej w 2021 roku w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr 1386/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2021 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2021 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

W związku z powyższym, przekazuję do wykorzystania adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod którym dostępne jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa, treść Ogłoszenia oraz wszystkie załączniki, w tym formularze oferty (w edytowalnej wersji) stanowiące dokumentację konkursową: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141282 oraz https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141309

Prośba o szczegółowe zapoznanie się zainteresowanych podmiotów leczniczych z ogłoszeniem konkursowym, w tym ze zmodyfikowanym formularzem oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 czerwca o godz. 15:00