biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Okręgowa Rada Lekarska

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

Prezes ORL
lek. dent. Robert Stępień

Wiceprezesi ORL

lek. Agata Dynkiewicz
lek. dent. Dariusz Kościelniak
lek. Marzena Ksel-Teleśnicka
lek. Lech Kucharski
lek. Andrzej Matyja

Sekretarz ORL
lek. Mariusz Janikowski

Skarbnik ORL
lek. Jerzy Friediger

Członkowie Prezydium ORL
lek. dent. Anna Maciąg-Brattemo
lek. Janusz Kulon
lek. Jacek Tętnowski
lek. Krzysztof Wróblewski
lek. Marek Zasadny

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Stefan Bednarz
lek. Wojciech Blecharczyk
lek. Maria Borelowska-Minta
lek. Paweł Bujny
lek. dent. Tymoteusz Derebas
lek. Natalia Dunin-Wąsowicz
lek. Agata Dynkiewicz
lek. Jerzy Friediger
lek. Dariusz Giza
lek. Lucjan Habieda
lek. Patryk Hartwich
lek. dent. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
lek. Mariusz Janikowski
lek. Kazimierz Kłodziński
lek. dent. Wojciech Kolanko
lek. dent. Dariusz Kościelniak
lek. Krystyna Krygowska
lek. Marzena Ksel-Teleśnicka
lek. Lech Kucharski
lek. Janusz Kulon
lek. Łukasz Litwa
lek. dent. Anna Maciąg-Battemo
lek. Antoni Marcinek
lek. Andrzej Matyja
lek. Piotr Meryk
lek. dent. Paweł Novak
lek. Maciej Nowak
lek. Janusz Pokorski
lek. dent. Jolanta Pytko-Polończyk
lek. Cezary Szadek
lek. Jacek Tętnowski
lek. dent. Elżbieta Wojnarowicz
lek. Anna Wolnik
lek. Krzysztof Wróblewski
lek. Marek Zasadny