Pismo do Wojewody Małopolski Łukasza Kmity w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów