biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Pismo do Wojewody Małopolski Łukasza Kmity w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów