Pismo Prezesa NRL skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania szczepień grupy 0 pierwszą dawką szczepionki.