Polski Ład – informacja

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 2105), tzw. Polski Ład.

Kliknij aby czytać dalej