twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy/lekarzy dentystów zmarłych na Covid-19

Koleżanki i Koledzy,

w ślad za rozmowami prowadzonymi z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia informuję, iż resort podjął się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia ww. wniosku wymagane jest wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie na adres rejestr57@hipokrates.org

Tabela (kliknij…)

Niestety należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO. Przy przesyłaniu dalej powyższych informacji należy dodać:

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez [dane właściwej ORL] zawartych w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

Bardzo proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji z zachowaniem maksymalnej delikatności.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej