twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia 11 września 12:00 (Warszawa)

Szanowni Państwo,

w dniu 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajdą Państwo na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Ma się on odbyć 11 września o godz. 12:00 w Warszawie. Postulaty Komitetu Protestacyjnego dostępne Tutaj

Wyjazd na protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie 11 września br. (sobota). Informacje dostępne tutaj

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL