Prezes NRL apeluje o odwołanie części ustnej PES w sesji wiosennej

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o zwolnienie lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu.

Powodem jest obecna sytuacja epidemiczna oraz niska liczba zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Pismo (kliknij…)

Pismo (kliknij…)

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. 22 559 13 24, 35

e-mail: sekretariat@hipokrates.org