Przesunięcie w czasie Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści,

W związku z poważną sytuacją, związaną z rozwijającą się w Europie i na świecie epidemią koronawirusa SARS cov-2, wypełniając jasne i stanowcze rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r. oraz apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 lutego 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich Państwa, podjąłem decyzję o przesunięciu w czasie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie, zaplanowanego pierwotnie na dzień 28 marca 2020 r.

W komunikacie z dnia 2 marca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wskazał kategorycznie i wyraźnie, że „mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne”.

W świetle powyższego informuję, że nowy termin Okręgowego Zjazdu Lekarzy zostanie podany do Państwa wiadomości po zmianie sytuacji epidemicznej w Kraju i Europie oraz zmianie w tym względzie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Robert Stępień

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie