Kształcenie

Kurs

Ratownictwo medyczne

Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) dla wszystkich specjalizacji.

Termin: 28.11 – 02.12.2022 r.

Organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Numer kursu:  05-712/3-41-058-2022

Zgłoszenia na kurs: Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl