Recepty – 1 lipca – zmiany druków

Do końca czerwca 2021 r. istnieje możliwość stosowania dotychczasowych druków recept. Od 1 lipca 2021 r. dopuszczalne jest stosowanie druków według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424). Nowy wzór recepty w postaci papierowej nie przewiduje rubryki Oddział Wojewódzki NFZ.

link do przepisu rozporządzenia i nowego wzoru recept. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002424/O/D20202424.pdf

Komunikat OW NFZ i wzory recept – Kliknij