Rejony wyborcze – listy członków

Dnia 25 marca br. opublikowano na stronie internetowej listy członków rejonów wyborczych. Listy te dostępne są również w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11a oraz w Delegaturach. Zapraszamy do zapoznania się. Przez okres 30 dni od publikacji możliwa jest zmiana rejonu wyborczego, dokonana poprzez wniosek o przeniesienie. Okręgowa Komisja Wyborcza rozpatrzy te wnioski, które dotrą fizycznie w przeciągu 30 dni do biura Izby.