Sejm przyjął poprawki przywracające zapisy o lekarzach spoza UE do ustawy.

Szanowni Państwo,

Pomimo starań samorządu lekarskiego, ciężkiej pracy nad dogłębną analizą zapisów ustawy, licznym rozmowom mającym na celu przekonanie przedstawicieli obozu rządzącego, że projektowane przepisy są niebezpieczne dla pacjentów, a dalsze poluzowywanie dostępu do zawodów lekarza i lekarza dentysty jest niepotrzebne, Sejm przyjął poprawki przywracające zapisy pozwalające na przyznawanie prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty cudzoziemcom bez wymogu znajomości języka polskiego i bez weryfikacji ich kompetencji zawodowych.

Po raz kolejny Sejm zlekceważył środowisko lekarskie przyjmując ustawę, której stanowczo i jednogłośnie sprzeciwiały się samorządy zawodów medycznych. Nasze konkretne argumenty wskazujące, że ryzyko dopuszczenia do wykonywania zawodów medycznych osób bez rzeczywistej weryfikacji ich kompetencji i znajomości języka polskiego jest nie do zaakceptowania nawet w okresie epidemii, zostały całkowicie zignorowane.

Przede wszystkim jednak Sejm zlekceważył bezpieczeństwo Polek i Polaków. 

Determinacja Sejmu w forsowaniu tej ustawy oraz docierające do nas informacje o stawkach firm pośredniczących w sprowadzaniu pracowników zza granicy każą zastanowić się nad tym jaka jest prawdziwa intencja wnioskodawców tych przepisów. Zwłaszcza, że z ust polityków słyszymy w ostatnich dniach, że sytuacja epidemiczna się stabilizuje, a system ochrony zdrowia ma jeszcze rezerwy.

Lekarze głosujący za:

 • Tomasz Latos (PiS)
 • Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
 • Elżbieta Płonka (PiS)
 • Bolesław Piecha (PiS)
 • Katarzyna Sójka (PiS)
 • Czesław Hoc (PiS)

Lekarze głosujący przeciw:

 • Riad Haidar (KO)
 • Marek Hok (KO)
 • Jerzy Hardie-Douglas (KO)
 • Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
 • Radosław Lubczyk (PSL)
 • Wojciech Maksymowicz (PiS)
 • Rajmund Miller (KO)
 • Andrzej Sośnierz (PiS)
 • Zdzisław Wolski (SLD)

Lekarze nieobecni na głosowaniu:

 • Łukasz Szumowski (PiS)

Posłowie spoza koalicji rządzącej głosujący za ustawą:

 • Romuald Ajchler (Lewica)
 • Paweł Bejda (PSL)
 • Jerzy Borowczak (KO)
 • Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
 • Lech Kołakowski (Poseł niezrzeszony)
 • Przemysław Koperski (Lewica)
 • Jarosław Rzepa (PSL)

WynikiGłosowanie nr 175 na 21. posiedzeniu Sejmu – Pkt 52. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL