O izbie

Spotkania Klubu Lekarza Seniora od października na ul. Krupniczej

Szanowni Państwo,

Najbliższe spotkania odbędą się 25 listopada – uwaga o godzinie 15.30,

11 listopada – nie będzie zebrania,

9 i 18 grudnia 2019 godz. 15.00.

Zebrania będą się odbywać w sali wykładowej, ul. Krupnicza 11 A. (na parterze, w oficynie po prawej stronie)

Tematy wykładów:

25 listopada: “Europa od Anschlussu do września 1939 roku” – mgr Maciej Miezian

9 grudnia: “Białoruś od Słonima do Brześcia” – fotorelacja mgr Piotra Korpantego

18 grudnia: godzina 15.00 Uroczystość Opłatkowa dla Lekarzy Seniorów

Serdecznie zapraszamy!