Sprawozdanie o odpadach

Przypominamy, że do 15 marca 2021 roku, podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć  sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO.

Wersja poradnika na potrzeby sprawozdania za rok 2020 (kliknij…)