Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie propozycji zmiany strategii walki z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19