STANOWISKO PODJĘTE NA SPOTKANIU DYREKTORÓW SZPITALI, PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ZAŁOŻYCIELSKICH SZPITALI ORAZ PRZEDSTAWICIELI OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KRAKOWIE w dniu 3 sierpnia 2022 roku

Dyrektorzy szpitali i przedstawiciele organów założycielskich wypracowali wspólne stanowisko w sprawie podwyżek

(Na zdjęciu od lewej: Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala im. Żeromskiego i członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, Adam Styczeń, dyrektor Szpitala w Myślenicach, prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Robert Stępień, prezes ORL w Krakowie)

 

3 sierpnia, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone skutkom zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z zapowiedzią, tym razem wzięli w nim udział nie tylko dyrektorzy małopolskich szpitali, ale też przedstawiciele organów założycielskich tych placówek. Efektem było podpisanie przez wszystkich uczestników spotkania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Do krakowskiej Izby Lekarskiej przybyło kilkadziesiąt osób – dyrektorzy szpitali powiatowych, miejskich, wojewódzkich, podległych Ministerstwu Zdrowia, MSWiA i MON oraz przedstawiciele organów założycielskich, m.in. liczni starostowie. Tematem dyskusji była sytuacja finansowa szpitali w kontekście obowiązku wprowadzenia ustawowych podwyżek wynagrodzeń, które powinny być wypłacone już w tym miesiącu. Tymczasem większość szpitali nie otrzymała w nowych aneksach do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia środków, które pozwolą na realizację zobowiązań państwa. Jak poinformowała Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, z błyskawicznej sondy przeprowadzonej w 34 szpitalach wynika, iż nowe aneksy nie pokrywają nawet kosztów ich działalności podstawowej. Najgorsza sytuacja jest w szpitalach podstawowego zabezpieczenia, prowadzących oddziały ratunkowe oraz nocną i świąteczną pomoc medyczną, w nieco lepszej sytuacji – co nie znaczy dobrej – są szpitale jednoprofilowe, specjalistyczne. Generalnie prawie wszystkim szpitalom z powodu konieczności podniesienia wynagrodzeń grozi niewypłacalność.

Adam Styczeń, dyrektor Szpitala w Myślenicach i prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, podkreślał, iż podczas odbytych na przełomie lipca i sierpnia spotkań z resortem zdrowia i NFZ przedstawiono liczne przykłady niedoszacowania kwoty podwyżek, wykazano, iż aneksy nie pokrywają ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników publicznej ochrony zdrowia, nie uwzględniają podwyżek dla pracowników na kontraktach ani też galopującej inflacji, jednak resort pozostaje na razie głuchy na wszelkie argumenty i dowody swoich błędów.

Treść STANOWISKA – kliknij aby otworzyć