Stanowisko Prez. NRL (wolność wypowiedzi)

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów z wolności wypowiedzi