biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Prez. NRL (wolność wypowiedzi)

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów z wolności wypowiedzi