Świadczenia telemedyczne – wytyczne

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczeń telemedycznch Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu.

Wytyczne składają się z trzech dokumentów:

  • Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych
  • Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne
  • 10 kroków wizyty telemedycznej

Poniżej znajduje się link do strony NIL z ww. opracowaniem:


https://nil.org.pl/aktualnosci/4980-wytyczne-dla-udzielania-swiadczen-telemedycznych?previewmode=4ffbd5c8221d7c147f8363ccdc9a2a37

Poniżej znajduje się cały dokument: